Convenţiile civile ale persoanelor fizice – ce se întâmplă în 2018? Se întâmplă bine!

Update 2018: Cele arătate mai jos rămân valabile în 2018. S-a schimbat doar impozitarea, respectiv în loc de impozit de 16% în 2017, avem impozit de 10% în 2018. Pentru alte corelații, cu PFA, drepturi de autor, dividende etc., a se citi aici: tabel.doc.

Pe fondul încărcării PFA cu impozite şi al anxietăţii legate de trecerea de la PFA la mult mai complexa microîntreprindere – care presupune contabil, inventare, adesea impozite mărite pe sedii etc. – reînvie interesul pentru convenţii civile. Interes normal, câtă vreme sunt cea mai simplă formă de colaborare, ferită de primejdii dacă se respectă câteva reguli. Puţine, dar de fier.

Convenţiile civile – argumente că… există

Terminologic, convenţie sau contract e acelaşi lucru. De aceea, sunt sinonime: „convenţie civilă”, „contract de prestări servicii”, „contract civil” – inclusiv sinonime cu „contract de furnizare”. Deşi ultima pare o formulare mai ciudată, strict legal ea face legătura între terminologia Noului Cod fiscal şi terminologia Codului civil.

Într-adevăr, în Codul fiscal actual nu mai găsim nicăieri termenul de „convenţie civilă” sau ceva asemănător referitor la contractele încheiate de persoane fizice pentru activităţile pe care le desfăşoară.  Veniturile din convenţiile/contractele civile de prestări servicii încheiate de persoanele fizice sunt definite în Codul fiscal în art. 114 alin. (2) lit. g)… prin negaţie, ca

„veniturile din activităţi, altele decât (!) cele de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale şi din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activităţi independente şi cap. VII – Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură”.

Ca să traducem din limbajul Codului fiscal, veniturile din convenţiile civile sunt „altele decât” cele din PFA/întreprinderi individuale/familiale, drepturi de autor etc., cu alte cuvinte… din orice contracte de producere a unui/unor bun(uri) sau de prestări servicii încheiate de persoana fizică.

Iar în Codul civil singurul loc în care este reglementat un contract prin care (şi) persoana fizică îl poate încheia pentru produsele/serviciile sale este art. 1.766, denumit „Contractul de furnizare”.

Reglementarea este următoarea (sublinierile ne aparţin şi se referă la argumentele pentru legalitatea convenţiei civile):

„Contractul de furnizare este acela prin care o parte, denumită furnizor, se obligă să transmită proprietatea asupra unei cantităţi determinate de bunuri şi să le predea, la unul sau mai multe termene ulterioare încheierii contractului ori în mod continuu, sau să presteze anumite servicii, la unul sau mai multe termene ulterioare ori în mod continuu, iar cealaltă parte, denumită beneficiar, se obligă să preia bunurile sau să primească prestarea serviciilor şi să plătească preţul lor”.

Atenţie la o capcană!

Observăm că în Codul civil nu se dispune, cum făcea vechiul Cod, ca activitatea să fie TEMPORARĂ, ba dimpotrivă: activitatea poate fi şi continuă, aşa cum specifică limpede chiar art. 1.766 reprodus mai sus. Însă din punct de vedere fiscal, activitatea trebuie să NU aibă caracter de continuitate. În Normele la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal se prevede expres aceasta. Dacă activitatea pe convenţie civilă este continuă, poate fi considerată ca fiind un PFA „mascat” (şi ilegal în lipsa autorizării). Aşadar o „pauză” între colaborări, chiar între aceleaşi persoane, este suficientă ca activitatea să nu mai fie continuă. Iar dacă activităţile au şi obiecte diferite avem joncţiunea perfect legală între convenţie întocmită după toate canoanele legii civile şi cu impozite minime din punct de vedere fiscal. Pentru că, aşa cum avocatnet.ro a scris aici, în prezent convenţia civilă este impozitată în anumite condiţii doar cu 16% – foarte lejer faţă de PFA, ca să nu mai vorbim de contractul de muncă…

Acordul legal al părţilor nu poate fi modificat de ITM!

Pe anumite pagini ale inspectoratelor de muncă locale apare concluzia că „munca prin convenţii civile este o formă de muncă la negru”. Mă rog, cu variaţiuni în exprimare. Destul de ciudată încălcarea prezumţiei de bună-credinţă printr-o concluzie prin care un organ al statului se antepronunţă la modul generalizator-acuzator fără să fi studiat fiecare caz în parte.

Aceasta ca să nu mai vorbim că ITM NU are în competenţă legală verificarea convenţiilor civile, contractelor cu PFA etc. şi cu atât mai puţin recalificarea lor! Nu menţionez pe care pagini se găseşte această „concluzie” apriori, deoarece pot fi găsite la o simplă căutare – şi speranţa este că în timp vor dispare astfel de idei total ilegale.

(Ca să nu rămână nediscutat un aspect care a fost semnalat într-un comentariu pertinent la un articol postat pe avocatnet.ro: ITM are competenţa să verifice în ce bază lucrează anumite persoane aflate în incinta societăţii. Dar este suficient să îi arătaţi convenţia civilă/contractul cu PFA etc., după care atribuţiile ITM se opresc aici. Orice „recalificare” nu o face ITM, ci eventual ANAF, eventual la sesizarea ITM, deoarece criteriile de recalificare sunt prevăzute în Codul fiscal, iar NU în Codul muncii!).

Şi cu aceasta am ajuns la cea mai fierbinte problemă…

Reconsiderarea ca activitate dependentă: ameninţări şi soluţii la îndemână

Aici a fost, începând cu 2010, marea problemă a contractelor care ocolesc LEGAL regimul împovărător al contractelor de muncă. Există şapte criterii de determinare a activităţii Independente, inclusiv în cazul convenţiilor civile, din care trebuie îndeplinite cel puţin patru pentru ca activitatea să nu fie reconsiderată contract individual de muncă. Mai jos oferim criteriile şi soluţiile.

Criteriul 1: persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru

Normele la Noul Cod fiscal menţionează că, criteriul privind libertatea persoanei de a alege:

 • locul,
 • modul de desfăşurare a activităţii
 • programul de lucru

este îndeplinit atunci când toate cele trei de mai sus sunt îndeplinite CUMULATIV.

Soluţia pentru îndeplinirea acestui criteriu: specificarea în contract asupra faptului că părţile cad de acord/convin/s-au înţeles (aşadar orice formulare care arată AOCRD între părţi, nicidecum impunerea locului, programului şi modului de desfăşurare a activităţii de către beneficiar).

Criteriul 2: persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi

Atenţie la nuanţă: persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi. Aşadar NU se cere să aibă efectiv mai mulţi clienţi, ci este suficientă LIBERTATEA, potenţialitatea, cadrul de a lucra pentru mai mulţi clienţi! Normele la Codul fiscal dau soluţia cea mai frumoasă, arătând că: persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea chiar şi pentru un singur client, dacă nu există o clauză de exclusivitate în desfăşurarea activităţii. Mai sigur e să scriem în contract că „prestatorul are libertatea de a avea şi alţi clienţi”. Criteriu îndeplinit!

Criteriul 3: riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea

Aici nu e clar nici pentru ANAF. Normele la Cod nu ajută nici ele: „Riscurile asumate de prestator pot fi de natură profesională şi economică, cum ar fi: incapacitatea de adaptare la timp şi cu cele mai mici costuri la variaţiile mediului economico-social, variabilitatea rezultatului economic, deteriorarea situaţiei financiare, în funcţie de specificul activităţii”.

Din punctul meu de vedere, ca şi consultant simte riscurile unei afaceri, mi se pare limpede că riscurile sunt altele: prestarea serviciului şi neachitarea sa. Ca prestator investeşti muncă, unelte proprii, bani pentru deplasări etc. şi nu primeşti nimic. Acesta este riscul cel mai des întâlnit! Cred că aici se încadrează „variabilitatea rezultatului economic” şi „deteriorarea situaţiei financiare” de care pomenesc Normele mai sus.

Soluţia ca să îndeplinim criteriul: menţionaţi în contract cele ce spun Normele! Dacă ANAF va susţine că nu e clară clauza, aduceţi-i aminte că încă din 2016, dacă după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute în Noul Cod de procedură fiscală, prevederile legislaţiei fiscale rămân neclare, acestea se interpretează în favoarea contribuabilului/plătitorului (art. 13 alin. (6) din Noul Cod de procedură fiscală).

Criteriul 4: activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară

Normele la Codul fiscal vin cu o precizare:  în desfăşurarea activităţii persoana fizică utilizează predominant bunurile din patrimoniul afacerii. Deoarece Norma adaugă la lege, lucru nepermis, cuvântul „predominant” este introdus ILEGAL şi poate fi ignorat. O spun cu toată răspunderea. Dacă se utilizează uneltele proprii (de la cele de zidar până la laptopul specialistului în marketing), ca să nu mai vorbim de utilizarea maşinii proprii pentru transport, condiţia acestui criteriu este ÎNDEPLINITĂ, chiar dacă se utilizează (şi) unelte sau bunuri ale beneficiarului lucrărilor.

Drept e că „predominant” va ridica multe dispute în faţa inspectorilor ANAF pentru care „norma bate legea”… dar soluţia e cea de mai sus: „predominant” este strecurat ilegal în Norme.

Criteriul 5: activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;

Criteriu îndeplinit automat: ce poţi utiliza, în afara capacităţii fizice sau în afara capacităţii psihice, într-o activitate? Poate pe amândouă reunite…

Criteriul 6: persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei

Acest criteriu nu poate fi îndeplinit de către prestatorul de activitate pe baza convenţiei civile decât dacă prestează activităţi ocazionale ca arhitect, consultant fiscal etc. (persoane ce fac parte dintr-un corp/ordin profesional).

Criteriul 7: persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii

Din nou cuvântul cheie e „libertatea”. Soluţia: specificaţi în contract exact cele din textul criteriului.

Important de reţinut!

În primul rând, oricât de clare ar apărea explicaţiile de mai sus, apelaţi la un specialist atunci când vine vorba să alcătuiţi o convenţie civilă. Tot ceea ce am scris sunt aspecte practice, dar esenţială e adaptarea contractului la fiecare situaţie personală, de către cineva care, ulterior, vă poate ajuta şi când vine un eventual control ANAF. De fapt, aceasta e esenţialul: fără ajutorul de specialitate la control riscăm să se dărâme totul în faţa unor inspectori care confundă evaziunea fiscală legală – evitarea legală a plăţii impozitelor maxime – ca fiind direct fraudă fiscală –  evitarea ilegală a plăţii impozitelor). Dar aici e o poveste lungă…

Pe scurt: cereţi sfatul specialistului şi când întocmiţi convenţia (care e legală) şi când o apăraţi!

Tags

50 comments

 • Calin Stirbetiu /

  As fi curios sa stiu care-i opinia instantelor, jursiprudenta unei spete similare. De exemplu, un profesor platit cu ora de un SRL care tine cursuri de calificare. Profesorul participa cateva zile in lunile de iarna, primavara si de toamna. Articolul mentionat (al d-lui Benta) arata clar ca activitatile recurente nu intra la art. 114 (alte venituri), de aici deduc ca intra la cele cu continuitate.

  • Horațiu Sasu Horațiu Sasu /

   Fiti va rog mai specific: la ce articol va referiti si care e concluzia la care ati ajuns? Nu reusesc sa inteleg exact

 • Se poate face conventie civila pentru Uber?(un nou concept de taximetrie)

  • Este posibil sa aplicam in multe domenii (in altele nu), daca cunoastem bine domeniul. Asadar, in ce consta acest concept nou?

 • Buna ziua! Sunt invatatoare si urmeaza sa colaborez cu un ONG pentru sustinerea unui atelier creativ, cu copii pana in 10 ani, intr-un proiect ce dureaza 4-5 sapatamani. As putea sa inchei cu ONG-ul un contract civil? Nu am mai colaborat cu acest ONG. Colaborarea e doar in acest proiect ce debuteaza in noiembrie. Multumesc pentru raspuns.

  • In principiu da, cu conditia ca ONG-ul sa intocmeasca in asa fel contractul incat:
   a) sa respecte caracterul temporar (aspect neexplicat in legea fiscala, dar pe care se pare ca il respectati)
   b) sa evite problemele ce tin de activitatea dependenta (art. 7 pct. 2 Cod fiscal).

   Contractul se particularizeaza in functie de situatia concreta, asa incat e de dorit ca ONG-ul sa va propuna un contract foarte bine gandit.

 • Buna seara. In primul rand, felicitari si multumesc pentru articolul scris. Am cateva nelamuriri: daca doresc incheierea unui contract civil pe o perioada de cateva luni, prestarea serviciilor fiind facuta o data pe saptamana, se considera o activitate fara continuitate? Iar taxele datorate statului sunt platite doar de angajator sau are si prestatorul vreo contributie?

  • E greu de raspuns, in lipsa unor norme clare. Eu consider ca da, dar inca ANAF nu a efectuat controale pe asa ceva (prevederile noi sunt din ianuarie 2016)

 • Buna ziua,

  Daca am o ofera de munca pentru un sezon(2-3 luni), pot incheia conventie civila, in cazul in care in conventie ne exprimam acordul cu privire la un program/locatie si mod de desfasurare activitate?

 • Foarte interesant acest insight in modul in care dvs. lucrati si abordati legea. De asemenea, si site-ul e placut.

  Eu am de facut un contract pentru prestari servicii online – marketing. Am compilat asa cam toate punctele mai putin punctul 6. Practic persoana fizica e obligatoriu sa faca parte dintr-un corp profesional de reprezentare..? Cum as putea face asta ca si prestator de servicii de marketing online?

  Multumes si succes

  • Buna ziua!

   Daca reusiti sa indepliniti 6 din cele 7 criterii, e excelent!
   Este suficient sa indepliniti patru dintre ele, pentru ca activitatea sa nu mai poata fi reconsiderata ca dependenta.

 • Buna ziua,
  Va multumesc pentru articol as avea o intrebare. Pot sa fac un contract civil (conventie civila) cu o persoana fizica care doreste fotografierea si filmarea unui eveniment? Sunt pasionat de fotografie si in momentul de fata nu am statut de persoana juridica ! Va multumesc!

  • Horațiu Sasu Horațiu Sasu /

   Da, se poate, dar cu mare atentie, urmand cele scrise in articol si apeland la ajutorul unui jurist/avocat.

 • Buna ziua ,
  Am un CIM la Primarie ca asistent personal al copilului .Vreau sa stiu daca ma pot angaja la o SC privata cu un CIM cu timp de lucru de 8 ore/zi ?
  Va multumesc !

  • Horațiu Sasu Horațiu Sasu /

   Daca nu sunt interdictii care sa rezulte din calitatea de asistent personal si daca nu li se pare unora ciudata o activitate de 8h + 8h/zi, da, se poate.

 • pot incheia ca Asociatiei de proprietari ,contract de conventie civila cu femeia de serviciu.

  • Horațiu Sasu Horațiu Sasu /

   Da, puteti, dar trebuie foarte bine gandit contractul. Contract si conventie sunt acelasi lucru – daca nu aveti experienta incercati sa va ajute un jurist sau avocat.

 • Buna ziua!Doresc daca se poate sa îmi dati si mie o solutie pentru a rezolva o situație în care vreau sa ma implic si anume: eu împreună cu alte doua persoane vrem sa construim unui beneficiar (persoana privata) o etapa de executie a unui imobil.Niciunul dintre noi nu avem statut de persoana juridică sau PFA,practic suntem civili normal.Ce fel de contract sau convenție putem încheia cu beneficiarul pentru a putea fi in regula la un eventual control din partea organelor competente,oricare ar fi aceste?Multumesc frumos

 • Buna ziua
  Suntem membrii unui corp de arbitri legitimati la o Federatie sportiva.
  Arbitram, in cursul anului, la competitii organizate in toata tara de diverse cluburi sportive. Suntem aproximativ 250 de arbitrii, unii dintre noi sunt delegati o singura data pe an, altii si de 15 ori.
  Putem fi platiti, la fiecare competitie, pe baza unor contracte civile sau trebuie sa ne infiintam PFA-uri?
  Va multumesc!

  • Deoarece e activitate discontinua, cred ca puteti fi platit si in baza unor conventii civile, incheiate separat pe fiecare delegare. Dar s-ar putea sa se considere totusi ca activitatea are caracter profesional datorita ritmicitatii, iar, in lipsa PFA, caracter ilegal. Raspunsul e mai complex – vedeti si pe cel dat catre Mona.

 • Buna ziua
  articolul e foarte bine construit! Multumesc! As avea si eu o intrebare: in cazul in care doresc sa ingrijesc una sau mai multe persoane in varsta, poate fi incadrata aceasta activitate aici? Cel putin intr-un stadiu initial este foarte greu sa faci un camin de batrani si asa sa incepi….sunt multe hartii…..acreditari care dureaza….ca sa nu mai vorbim de investitie. Una din institutiile statului avizata in acest domeniu mi-a sugerat sa incepem asa. Se poate? As dori o parere. Multumesc anticipat.

  • Poate fi incadrata, dar cu respectarea tuturor celor aratate, inclusiv caracterul discontinuu. Apleati la un prieten jurist/avocat impreuna cu care sa luati in considerare toate aspectele.

 • Va propun o speta si anume conventia civila cu o persoana neautorizata.
  Asociatia de Proprietari a ales sa faca o lucrare cu administratorul propriu, care are un contract de munca cu Asociatia. Pentru acea lucrare s-a facut o conventie de prestari servicii.
  Este legal ? Daca nu e ce presupune din partea ITM-ului?

  • Buna ziua,

   Cam la limita. Perioada limitata se pare ca exista, dar ramane in discutie indeplinirea criteriilor de independenta. Nu ma pot pronunta. Nimic nu interzice incheierea unei conventii civile in paralel cu un contract de munca, dar trebuie foarte multa atentie, deoarece cele doua ”se ating”.

 • Calabangiu Steluta /

  Buna ziua, am o intrebare. O firma care presteaza servicii de filmare si fotografiere la diverese evenimente poate incheia contracte civile cu persoane fizice care nu sunt inregistrate fiscal? Va multumesc.

  • Buna ziua,

   Da, poate, in conditiile mentionate in articol. Subliniez din nou ca e nevoie de personalizare (perioada limitata, clauze in asa fel incat sa se excluda ideea de activitate dependenta).

 • Excelent articolul! Întrebarea mea este dacă mai este de actualitate având în vedere schimbările legislative apărute în decursul unui an. Întreb asta deoarece sunt curios dacă s-ar putea întocmi o convenție între o frizerie și un frizer care ar presta serviciile timp de 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână.

  • Buna ziua,

   Sunt de fapt doua intrebari. La prima raspunsul e pozitiv: da, sunt de actualitate, pentru ca in 2016-2017 nu s-a schimbat nimic in materia conventiilor civile. La cealalta intrebare raspund ca si celorlalti: e nevoie de personalizare, conform situatiei concrete. Altfel avem probleme…

 • Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Detin un atelier de croitorie si, ocazional, in perioadele aglomerate, apelez la o cunostinta pentru ajutor. Va rog sa-mi spuneti daca este sau nu legal sa folosesc ca act intre noi conventia civila. Precizez ca doamna este pensionara de drept si ca aceste colaborari sunt pe o perioada maxima de 30-50 de zile. Va multumesc anticipat!

 • Buna ziua . Va rog sa-mi Spune-ți dacă e corect cum procedez: dețin un cab stomatologic unde lucrează medicul cu contract de colaborare si este plătit cu procent din încasări . Multumesc

 • Va salut, am autorizatie de constructie in Regie proprie pentru – Transformarea podului in mansarda – practic se ridica acoperisul care este intr-o apa de la cota zero la 220 cm si se foloseste spatiul pentru locuit. Pot incheia o conventie civila cu cei care vor presta lucrarea si sa le achit eu taxele? Va multumesc…

 • Buna ziua,

  V-as ruga,daca se poate sa imi spuneti daca e posibil ca un arhitect autorizat(profesie liberala) sa incheie contract prestari servicii(venituri din alte surse) cu un arhitect neautorizat si angajat la o alta societate pentru a-l ajuta in proiectarea unei lucrari(caracter nerepetitiv,nedependent etc,).Va multumesc anticipat.

 • Bună ziua!
  Găsesc foarte util conținutul articolului, am înțeles destul de clar cum pot fi “mulțumiți” atât cei de la ANAF cât și ITM-ul. Dar as vrea sa știu mai exact, în ce condiții se poate încheia o conventie civila pentru prestarea muncii de șofer. Menționez ca am calificare de șofer profesionist, atestate profesionale valabile, iar munca efectiva o prestez de trei-patru ori în doua săptămâni, și consta în transport persoane Romania-Austria-Romania, iar toate criteriile enumerare de dumneavoastră sunt îndeplinite. Poate doar la punctul 6 ar fi probleme(nu știu dacă exista o entitate pentru profesia de șofer). În speță ma interesează în primul rand ca atât eu cât și firma sa ne aflam în legalitate , iar în al doilea rand doresc sa aflu dacă sunt obligat la plata contribuțiilor și a impozitului pe venitul net (de vreme ce în convenția civila apare suma bruta cu care se remunereaza munca prestata).
  Aștept cu interes un răspuns, va mulțumesc anticipat, și va doresc mult succes în continuare.

 • Buna ziua
  Va rog frumos sa-mi spuneți dacă am un job unde is angajată cu carte de munca iar pe lângă acesta mai fac curățenie la o scară de bloc unde lucrez cu convenție, ce taxe si pozite as avea de platit la al doilea job? Multumesc anticipat

  • Buna ziua,

   In situatia descrisa se poate incheia fara probleme o conventie civila, cu respectarea celor scrise in articol. In ce priveste impozitarea, in 2018 avem impozit de 10% retinut la sursa, ioar sub aspectulcontributiilor va indrum catre articolul cu aceasta tema de pe http://www.horatiusasu.ro

 • Buna ziua.
  Sincer, imi place demonstratia. In schimb eu am ramas cu cateva nelamuriri:

  1. Cum se taxeaza un contract de asemenea natura (incheiat de ex. de Asociatia de Proprietari cu o persoana fizica) ? Numai impozit 10%?

  2. Art. 1851 Cod Civil, contractul de antrepriză, nu este cam acelasi lucru? Antreprenor = persoană care execută anumite lucrări sau servicii (publice ori particulare) (Din DEX)

  Va multumesc.

 • Buna ziua! Nu va suparati la un profesor al scolii, angajat cu contract de muncă pe perioada nedeterminată care este platit in comisia din scoala la evaluare nationala cls 8, mai tebuie facut contract de prestari servicii?

  • Buna ziua, depinde ce prevede legea dupa care este plkatit profesorul pentru aceasta activitate. Daca permite conventie civila 9sau nu o interzice expres), atunci mergeti pe aceasta varianta.

 • Bună ziua,
  Pentru o publicație periodică (lunară), care vrea să angajeze un corector și un tehnoredactor (ambele prestații necesitând o săptămână de lucru efectiv) ce fel de contract (sau convenție) trebuie încheiat și cum se impozitează veniturile persoanei fizice (salariat sau pensionar)?

  • Buna ziua,

   In situatia descrisa se poate incheia fara probleme o conventie civila, cu respectarea celor scrise in artico9l. In ce priveste impozitarea, in 2018 avem impozit de 10% retinut la sursa, ioar sub aspectulcontributiilor va indrum catre articolul cu aceasta tema de pe http://www.horatiusasu.ro

 • Buna seara! Pt a lucra la o franciza pe post de vanzatoare, se poate incheia o conventie civila? Imi spune angajatoarea ca nu mai exista contractul de colaborare…multumesc!

 • Mosinschi Stefan /

  Buna seara ! Doresc sa inchei un contract de prestari servicii cu o PF (are firma dar nu pt. activitatile dorite de mine) pt. curatenie, zugravit, vopsit, confectionarea a 2 dressinguri, dezmembrare mobilier. Aceasta PF va veni cu niste lucratori. Eu nu vreau sa inchei contract cu fiecare lucrator, ci doar cu PF. Ce formular folosesc ? PF trebuie sa incheie contracte cu fiecare lucrator ? Ce formular folosesc ? Contractele trebuie duse la ANAF pt. semnare. Ma deplasez greu, se poate rezolva online ? Sau contractele le poate duce altcineva ? PF ? trebuie procura ? O alta problema dificila este ca e foarte greu de stabilit de la inceput valoarea contractului. Deci trebuie aditionale ? In 2018 impozitul pe aceste contracte se retine la sursa si este 10%. Plata impozitului se face doar numerar la ANAF ? Se poate plati online ? Multumesc !

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

top