Termeni și condiții

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC Profibiz SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate și respectiv servicii de comunicaţii electronice (comerţ on-line).

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru transmiterea informărilor şi ofertelor.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea transmiterii informaţiilor şi ofertelor aferente programelor / cursurilor / documentatiei care se postaza / comercializeaza pe www.afacericuprofit.net.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: imputernicitii si utilizatorii autorizaţi ai operatorului.

Prin inscrierea pe site cu datele personale primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC PROFIBIZ SRL.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Directorul general. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate niciunei entităţi din ţară sau străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

top