TVA aferent unei facturi de la un contribuabil inactiv este DEDUCTIBIL!

TVA aferent unei facturi de la un contribuabil inactiv este DEDUCTIBIL!

Prezentăm în cele ce urmează o recentă decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu consecințe extrem de favorabile contribuabilului român, mai ales că efectele retroactivează de la 1 ianuarie 2007. TVA de la inactivi – nedeductibil de ani de zile! Iată un caz…

În cadrul unui litigiu între SC Paper Consult SRL (denumită în continuare „Paper Consult”), pe de o parte, și Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, pe de altă parte, Paper Consult a contestat o decizie administrativă prin care i se refuză dreptul de a deduce taxa pe valoarea adăugată (TVA) achitată pentru prestări de servicii achiziționate de la SC Rom Packaging SRL (denumită în continuare „Rom Packaging”), pentru motivul că aceasta din urmă era declarată contribuabil „inactiv” la data încheierii contractului.

Concret, printr-o decizie din 11 mai 2012, autoritățile fiscale au constatat că Rom Packaging, cu sediul în București (România), prestase servicii în favoarea Paper Consult, cu sediul în Bistrița-Năsăud (România), în valoare de 190 340 de lei românești (RON) (aproximativ 44 560 de euro) fără TVA, pe baza unui contract de prestări servicii încheiat la 3 ianuarie 2011.

Întrucât Rom Packaging a fost declarată inactivă de la 7 octombrie 2010 și radiată din registrul persoanelor impozabile în scopuri de TVA începând de la 1 noiembrie 2010 pentru nedepunerea declarațiilor fiscale impuse de lege și ținând seama de articolul 11 alineatul (12) din Codul fiscal, autoritățile fiscale au concluzionat că Paper Consult nu avea dreptul să deducă suma de 45 680 RON (aproximativ 10 694 de euro), și anume cuantumul plătit cu titlu de TVA pentru serviciile furnizate de Rom Packaging.

Contestația formulată de Paper Consult împotriva actului autorității de control fiscal a fost respinsă ca fiind neîntemeiată prin decizia din 17 iulie 2014 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca. Acțiunea în contencios fiscal formulată de Paper Consult împotriva acestei decizii a fost, la rândul ei, respinsă prin sentința civilă din 8 iulie 2015 pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Ți se pare cunoscut scenariul?

Statul român, prin ANAF, a contestat din toate puterile admisibilitatea trimiterii întrebărilor preliminare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Dar, ce ghinion! instanța s-a dovedit independentă de presiuni. Așa încât litigiul a ajuns la Curte, ale cărei hotărâri sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii.

Concluzia Curții, în favoarea contribuabililor români

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie să fie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în cauza principală, în temeiul căreia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul că operatorul care i-a furnizat o prestare de servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat prețul și taxa pe valoarea adăugată a fost declarat inactiv de administrația fiscală a unui stat membru, această declarare a inactivității fiind publică și accesibilă pe internet oricărei persoane impozabile în acest stat, atunci când acest refuz al dreptului de deducere este sistematic și definitiv, nepermițând să se facă dovada absenței unei fraude sau a unei pierderi de venituri fiscale (Pentru cine e curios, Hotărârea CJUE în cauza C-101/16, SC Paper Consult SRL împotriva Direcției Regionale a Finanțelor Publice ClujNapoca, Administrației Județene a Finanțelor Publice BistrițaNăsăud, ECLI:EU:C:2017:775).

Mai exact, TVA de la un contribuabil inactiv este DEDUCTIBIL!

Ba mai mult…

Hotărârea Curții este retroactivă în timp, începând cu data aderării și până azi

Guvernul român a simțit că nu-i a bună. În consecință, a solicitat Curții că, dacă dă dreptate contribuabililor, să limiteze în timp efectele hotărârii care urmează a fi pronunțată. În susținerea cererii sale, Guvernul a invocat, în primul rând, buna sa credință (? – nota H. Sasu), rezultată din îndoieli obiective în ceea ce privește domeniul de aplicare al jurisprudenței Curții. Săracul Guvern… Apoi, guvernul român a evidențiat consecințele financiare grave care ar surveni dacă, în urma hotărârii Curții, ar trebui să se acorde deducerea TVA-ului tuturor operatorilor economici care au încheiat tranzacții cu operatori declarați inactivi începând din anul 2007.

A uitat Guvernul român să invoce consecințele financiare grave la adresa contribuabililor care au ”beneficiat” de abuzurile ANAF ce au adus sume smulse cu forța, sume necubenite, de la contribuabili. Dintre care unii au ajuns în insolvență…

Dar Curtea a fost tranșantă: nu există niciun motiv ca hotărârea să nu se aplice retroactiv, începând cu data aderării…

Consecințele hotărârii – dezastruoase pentru buget

De ce a solicitat Guvernul limitarea în timp a efectelor hotărârii? Pentru că miliarde de lei au fost luate cu japca de la contribuabili și acum trebuie restituite.

Ca și în cazul taxei de înmatriculare.

Desigur, pentru aceasta contribuabilii care au fost nedreptățiți din 2007 până azi (mai exact până la 1 ianuarie 2017, când s-a permis recuperarea TVA după reactivarea contribuabilului) și au reușit să scape de faliment vor trebui să cheme în instanță ANAF-ul.

Pentru creanțele din 2007 începând, pentru că prescripția începe să curgă de la data pronunțării hotărârii CJUE, nu de la data deciziei de impunere (cum va încerca ANAF probabil să invoce).

Recomandare

Pentru a avea câștig de cauză, trebuie să se analizeze, de la caz la caz, dacă situația respectivului contribuabil era identică cu cea menționată de noi la subtitlul despre concluzia Curții.

Și sunt toate șansele să fie.

Tags

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

top